Rekrutacja na kurs przewodnicki rozpoczyna się w maju i trwa do 20 września.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do siedziby PTTK Oddziału Gdańskiego następujące dokumenty:

- ankietę osobową - kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) - 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm) - potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (płatne w kasie Oddziału)

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowo, dla kandydatów na kurs przewodnicki przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Termin jest ustalany indywidualnie po złożeniu kompletu dokumentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Ukończone 18 lat

- Wykształcenie minimum średnie

- Wpłata czesnego

2800 zł - jednorazowo do 20 IX 2017 3100 zł - płatne w ratach: I rata – 2300 zł do 20 IX 2017 II rata – 800 zł do 31 XII 2017

- Złożenie dokumentacji:

- wypełnionej ankiety osobowej (dostępna w siedzibie Oddziału w Informacji Turystycznej oraz na stronie: www.pttk-gdansk.pl) - trzech zdjęć legitymacyjnych - świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie

- Pomyślne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej