XIII Zimowy Rajd Pomorski PTTK STOLEMY

Termin: 23-25.02.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zimowym Rajdzie Pomorskim PTTK Stolemy, który tym razem odbędzie się na terenie Gminy Sierakowice z bazą w Sierakowicach.

Szczegóły oraz trasy rajdowe w regulaminie poniżej. Czekamy na zgłoszenia mailowe poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego
Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki”

mini-Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej ,,Rzułf"

 

REGULAMIN

XIII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK

,,STOLEMY”

23-25 lutego 2018 roku

Gmina Sierakowice

 

I. Patronat Honorowy

Wójt Gminy Sierakowice Pan Tadeusz Kobiela

 

II. Organizator

PTTK Oddział Gdański  im. dr. Jerzego Szukalskiego

ul. Długa 45

80-827 Gdańsk

58 301 60 96

e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl

 www.pttk-gdansk.pl

 

Klub Turystów Pieszych ,,Bąbelki“ Gdańsk

www.babelki.pl

mini- Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej ,,Rzułf“

 

III. Współorganizatorzy, partnerzy

Urząd Gminy Sierakowice,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach,

Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej PTTK O/Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,

Komisja Młodzieżowa O/ Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,

Pomorska Regionalna Komisja InO PTTK.

IV. Termin i miejsce Rajdu, informacje ogólne
Rajd odbędzie się w dniach od 23-25 lutego 2018 r. (3 dni, piątek- niedziela).
Trasy Rajdu przebiegać będą przez gminę Sierakowice na terenie powiatu kartuskiego oraz na terenach przyległych.

Organizatorzy przygotowali trzy trasy piesze, rowerową i kajakową. Trasa rowerowa i kajakowa może ulec zmianie lub zostać odwołana w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych (śniegowych). Organizatorzy mogą pomóc uczestnikom chcącym wędrować na nartach, trasa narciarska ma charakter indywidualny.


Dodatkowe komunikaty mogą ukazywać się sukcesywnie na stronie internetowej PTTK Oddziału Gdańskiego www.pttk-gdansk.pl oraz stronie internetowej KTP ,,Bąbelki” www.babelki.pl (organizatorzy proszą o częste śledzenie tych stron www).
Oficjalne podsumowanie Rajdu odbędzie się 25 lutego 2018 r. (niedziela) w Sierakowicach ok. godz.09.00 w bazie rajdu. Po podsumowaniu nastąpi start tras niedzielnych, bagaże będzie można pozostawić w bazie rajdu w wyznaczonym miejscu.

 
V. Cele Rajdu

- promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego
- ukazanie uczestnikom piękna powiatu kartuskiego, a w szczególności gminy Sierakowice,

- propagowanie form czynnego wypoczynku,
- rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych,
- spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń,
- edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK

  Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego,

- spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału Gdańskiego oraz przedstawicieli
  z całej Polski.

VI. Sponsor
Sklep Turystyczny - www.tuttu.pl

 VII. Kadra rajdu
Komendant Rajdu: PTP III st. 10870 Joanna Sylka - Nazaruk

Z-ca Komendanta: PTP I st. 10502 Daniel Nazaruk

  Prowadzący trasy:

Trasa młodzieżowa : PTP II st. 10891 Izabela Sobieraj

Trasa piesza rekreacyjna: PTP III st. 10868 Iwona Linowska

Trasa piesza długodystansowa: PTP III st. 10980 Tomasz Dębski

Trasa rowerowa: Dariusz Boksza

Trasa kajakowa:  Remigiusz Wróblewski

Stolemowe Marsze na Orientację: PInO 600 Jarosław Kabuła

 

VIII. Trasy rajdu

 1. Trasa Piesza Młodzieżowa (Izabela Sobieraj)

Dzień I 23.02.2018r. (piątek)

Zbiórka uczestników w Gdańsku podana w oddzielnym komunikacie osobom i grupom szkolnym zgłoszonym na trasę.

Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Bącka Huta – Szopy – Sierakowice 9 km

Dzień II 24.02.2018r. (sobota)

Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice – Paczewo – Sierakowice 10 km

Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice – Janowo – Park Edukacyjny ZOO w Tuchlinie 8km

 1. Trasa Piesza Rekreacyjna (Iwona Linowska)

Dzień I 23.02.2018r. (piątek)

Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Mojusz - czarny szlak Wzgórz Szymbarskich - Łączki - Rez. Staniszewskie Błoto – Bącz - Rez. J. Turzycowe - Bukowo - Sierakowice  19 km

Dzień II 24.02.2018r. (sobota)

Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Linia - Kobylasz - J. Okuniewko - Bunkier  "Ptasia Wola" czerwony szlak Kaszubki - Rez. Lubygość - Rez. Szczelina Lechicka - J. Potęgowskie - J. Junno - Kamienica Królewska - Sierakowice 21 km

Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice - czarny szlak Wzgórz Szymbarskich - ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Poznać i zrozumieć las" L.  Wygoda (2 pomniki przyrody: nr 962 sosna pospolita i nr 963 buk zwyczajny) - Sierakowice   12 km

 1. Trasa Piesza Długodystansowa (Tomasz Dębski)

Dzień I 23.02.2018r. (piątek)

Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Kożyczkowo Skrzyżowanie – Rzym – Czerwony Szlak Kaszubski – Staniszewskie Zdroje – Mirachowo – Palestyna – Kurze Grzędy – Bunkier Gniazdo Gryfitów – Sierakowice 27km

Dzień II 24.02.2018r. (sobota)

Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Kamienica Królewska – Szlak Kaszubski – Szczelina Lechicka – Bunkier Ptasia Wola – Jaskinia – Stacja Turystyczna Lubygość – Kurze Grzędy – Szlak Wzgórz Szymbarskich – Sierakowice 23km

Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 09:30 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice - Park Edukacyjny ZOO w Tuchlinie – Nowa Ameryka – Srocze Góry – Stara Maszyna – Sierakowice 19km

Wymaganie jest posiadanie latarek ze względu na długi dystans tras!!!

 

 1. Trasa Rowerowa (Dariusz Boksza)

Dzień I 23.02.2018r. (piątek)

Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice – Kamienica Szlachecka – Chmielno – Mirachowo – Sierakowice 60km

Dzień II 24.02.2018r. (sobota)

Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice – Tuchlino – Sulęczyno – Gowidlino – Sierakowice 50km

Dzień III 25.02.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 10:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Sierakowice – Borzystowo – Bącz – Paczewo – Sierakowice 35km

 

 1. Trasa Kajakowa (Remigiusz Wróblewski)

Dzień I 24.02.2018r. (sobota)

Zbiórka o 09:00 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Rzeka Bukowina Trasa: Siemirowice – Oskowo – Kozin 13km

Dzień II 25.02.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 09:45 w Sierakowicach przy wejściu do bazy rajdu

Rzeka Łupawa Trasa: Kozin – Flisów – Łupawa 19km

Kajaki jedynki, wymaga się doświadczenia kajakowego uczestnika oraz odpowiedniego ubioru kajakowego, w piątek uczestnicy trasy kajakowej mogą dołączyć do innych tras rajdowych!!!

 

 1. Imprezy na Orientację (Jarosław Kabuła)

Odbędą się ,,Stolemowe MnO” w randze Ogólnopolskiej 3x3pkt OInO.

Regulamin Stolemowych Marszów na Orientację stanowi Część II Regulaminu Rajdu.

Ponadto podczas trwania imprezy wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział
w imprezie krajoznawczej po Sierakowicach opartej na obiektach trwale wbudowanych w strukturę miejską. Również odbywać się będą inne Imprezy
na Orientację nie kolidujące z pozostałymi trasami, należy śledzić komunikaty pojawiające się w sekretariacie na bazie rajdu oraz uzyskiwać informację od kadry rajdu.

IX. Warunki uczestnictwa
- rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego     sprzętu i wyposażenia,
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób

  dorosłych (1 opiekun na maksymalnie 15-osobową grupę niepełnoletnich),
- warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie karty zgłoszeń oraz wpłacenie wpisowego

  do 16.02.2018 r.,
- zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz
  bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń,
- członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy
  ubezpieczają się we własnym zakresie.
 
X. Zgłoszenia   

Wypełnioną kartę zgłoszeń (pobraną z www.pttk-gdansk.pl lub www.babelki.pl ) należy przesłać na adres mailowy danielnazaruk1@gmail.com

W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola.
Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne. Zgłoszenia przyjmowane będą
do 16 lutego 2018 roku. Po tym terminie wzrasta kwota kosztów uczestnictwa.

Rezygnacji z uczestnictwa można dokonać do dnia 16 lutego 2018 roku, po tym terminie
nie będzie zwracane wpisowe na rajd. Wyjątek stanowi różnica kosztów trasy kajakowej
w przypadku odwołania spływu lub przeniesienia uczestnika na inną trasę w przypadku braku miejsc na danej trasie.

XI. Pokrycie kosztów uczestnictwa :

 

 

Członkowie PTTK z aktualną legitymacją

Pozostali uczestnicy

 

Po terminie 16.02.2018r.

(wszyscy)

Trasa Piesza Młodzieżowa

120 złotych

130 złotych

               150 złotych

Trasa Piesza Rekreacyjna

60 złotych

70 złotych

100 złotych

Trasa Piesza Długodystansowa

60 złotych

70 złotych

100 złotych

Trasa rowerowa

50 złotych

60 złotych

100 złotych

Trasa kajakowa

160 złotych

170 złotych

200 złotych

Stolemowe Marsze na Orientację

 

70 złotych

 

80 złotych

 

100 złotych

 

Nr konta: PKO 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629

PTTK Oddział Gdański

ul. Długa 45

80-827 Gdańsk

 

Koszt uczestnictwa jest stały bez względu na to jaki czas uczestnik spędzi na imprezie
w związku ze stałymi kosztami organizacji imprezy.

Opiekun grupy  6-osobowej (6 +1) płaci 50%,  10-os. płaci 25%, a  przy 14 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe lub w biurze PTTK Oddziału Gdańskiego PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego, ul. Długa 45, Gdańsk.

Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.

W kosztach uczestnictwa zawarto:

 1. Na trasie Młodzieżowej koszt przejazdu autokarem z Gdańska oraz powrót z uczestnikami w niedzielę (informację o godzinie i miejscu zbiórki uczestnicy trasy młodzieżowej otrzymają drogą mailową po zgłoszeniu na Rajd).
 2. Na trasach pieszych rekreacyjnej oraz długodystansowej koszty przejazdu z bazy rajdu na trasy w piątek i sobotę
 3. Na trasie kajakowej koszt wynajmu kajaków, aluminiowych wioseł asymetrycznych, fartuchów kajakowych, worków wodoszczelnych wraz z transportem oraz przewozem uczestników z bazy rajdu w miejsce spływu i powrót do bazy.

XII. Świadczenia

- opieka kadry programowej PTTK,
- metalowa odznaka rajdowa,
- noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory),
- materiały krajoznawcze,
- odcisk okolicznościowej pieczęci,
- potwierdzenie punktów do OTP, KOT, NON, T. Przyrodnik oraz odznak krajoznawczych,
- wrzątek do celów spożywczych,

- poczęstunek w trakcie rajdu,
- możliwość zweryfikowania odznak OTP,

- inne nieujawnione.

XIII. Baza Rajdu – noclegi

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach
Sale lekcyjne bądź pomieszczenia na noclegi przydziela komendant lub jego zastępca.
W trakcie przebywania na bazie obowiązuje zmiana obuwia (miękka podeszwa).

XIV. Obowiązki uczestników
- przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów

  przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
- stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu oraz prowadzących,
- organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
- każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
- posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do

  zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
- w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00. Na
  okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie
  pomieszczenie tak aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu,
- posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach
  atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub
  materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
- rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy
  nie zapewniają części zamiennych i serwisu naprawczego),
- zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie.

XV. Dojazd
Najwygodniejszy dojazd do Sierakowic stanowi PKS lub własny transport.
Należy przybyć do bazy imprezy najpóźniej na 5-10 minut przed startem trasy, wszystkie trasy ruszają z bazy rajdu lub wyjeżdżają w teren z bazy rajdu.


XVI. Postanowienia końcowe
- w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty
  pojawiające się na stronie PTTK Oddziału Gdańskiego
- uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez
  organizatorów oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i w sekretariacie Rajdu,
- uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
  uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
  dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu  wpisowego,
- uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych
  na bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej oraz zobowiązani są   przestrzegać Karty Turysty, przepisów ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa,
- w przypadku rezygnacji z rajdu po 16 lutego 2018 r. wpisowe nie podlega zwrotowi,
- uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie,
- korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 16.00 do 10.00 dnia następnego,
- koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów:  przyjazdu na rajd oraz powrotu z rajdu z wyjątkiem trasy młodzieżowej, zawierają jednak koszty przejazdów w trakcie rajdu,
- posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie odpowiadają,

- uczestnicy rajdu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół  szczegół bądź
  element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie są  przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O/Gdańskiego i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału,
- interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Część II

Regulamin szczegółowy

Stolemowych Marszów na Orientację

Cele imprezy:

 • sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • rywalizacja w Pucharze Polski w Imprezach na Orientację w kategorii TJ i TM,
 • rywalizacja w Pucharze Pomorza w Imprezach na Orientację (kategorie TZ, TJ, TM),
 • pozostałe zgodne z regulaminem ogólnym XIII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK ,,Stolemy” .

 

Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się 23 – 25 lutego 2018 r. (piątek – niedziela) w okolicy Sierakowic, powiat kartuski, województwo pomorskie. Bazą będzie Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach.

Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Daniel Nazaruk Org.InO 2/114/2011

Sędzia Główny: Jarosław Kabuła PInO 600,

oraz członkowie i sympatycy m-KRTW „RZUŁF”

 

Forma i kategorie:

 • TZ z klasyfikacją  w Pucharze Pomorza Gdańskiego 2018 r. (dla osób, które zgłoszą to Organizatorom) : 2 etapy dzienne i 1 etap nocny (3 x 3 pkt. do OInO); zespoły 1-2 osobowe,
 • TU z klasyfikacją  w Pucharze Pomorza Gdańskiego 2018 r. (dla osób, które zgłoszą to Organizatorom): 2 etapy dzienne i 1 etap nocny (3 x 3 pkt. do OInO); zespoły 1-2 osobowe,

spośród uczestników tej kategorii zostanie wydzielona kategoria TJ (osoby urodzone w okresie 1998 – 2001) z klasyfikacją w Młodzieżowym Pucharze Województwa Pomorskiego 2018 r. (3 x 3 pkt. do OInO)

 • TT: 2 etapy dzienne i 1 etap nocny (3 x 3 pkt. do OInO); zespoły 1-2 osobowe,

spośród uczestników tej kategorii zostanie wydzielona kategoria TM (osoby urodzone w okresie 2002 - 2004) z klasyfikacją w Pucharze Polski oraz Młodzieżowym Pucharze Województwa Pomorskiego 2018 r. (3 x 4 pkt. do OInO)

 • TP: 2 etapy dzienne (2 x3 pkt. do OInO); zespoły 1-5 osobowe,

spośród uczestników tej kategorii zostanie wydzielona kategoria TD (osoby urodzone w 2005 i później; startujące w zespołach 1-2 osobowych) z klasyfikacją w Młodzieżowym Pucharze Województwa Pomorskiego 2018 r. (2 x3 pkt. do OInO)

 • trasa krajoznawcza InO (TRInO) w Sierakowicach: zespoły w dowolnym wieku i składzie (wg oddzielnego regulaminu) (1 punkt do OInO)
 • orientacja precyzyjna (Pre-o): start indywidualnie (A-open; E-elita) lub parami (A-open; E-elita); (wg oddzielnego regulaminu) (1 punkt do OInO)
 • nocna zabawa na orientację: zespoły 1-2 osobowe w dowolnym wieku z wyłączeniem startujących w kategorii TT/TM; (wg oddzielnego regulaminu) (1 punkt do OInO)
 • bieg na orientację (scorelauf): start indywidualny; (wg oddzielnego regulaminu) (1 punkt do OInO),

 

Teren:

Miejscami o trudnej przebieżności, również miejscami dość mocno pofałdowany, w innych miejscach albo i w tych samych podmokły, ze zróżnicowaną drożnią, często przekształcony działaniem człowieczym,

Mapy:

Czarno-białe i kolorowe, nietypowe w różnych skalach, raczej nieaktualizowane,

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgodnie z regulaminem ogólnym XIII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK  ,,Stolemy”.

Świadczenia:

Zgodnie z regulaminem ogólnym XIII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK  ,,Stolemy”.

Ramowy plan imprezy:

Piątek, 23 lutego 

10:00 - Możliwość startu na trasie krajoznawczej;

21:00 - Podanie minut startowych na etapy dzienne

Sobota, 24 lutego

Cały dzień - Możliwość startu na trasie krajoznawczej

09:00 - Godzina „0” dla wszystkich kategorii na etapy dzienne;

16:00 - Zamknięcie mety etapów dziennych;

19:00 - Start etapu III dla kategorii TT/TM

19:00 - Start etapu III dla kategorii TZ/TS i TU/TJ

22:00 - Start do nocnej zabawy InO

24:00 - Zamknięcie mety etapu III

22:00 - Ostateczny termin oddawania kart z trasy krajoznawczej

Niedziela, 25 lutego

Cały dzień - Możliwość startu na trasie krajoznawczej (poza konkursem)

09:45 - Bieg na orientację

09:45 - Orientacja precyzyjna (teren Bazy)

09:00 - Ogłoszenie wyników, zakończenie imprezy

15:00 - Opuszczenie bazy

Postanowienia końcowe:

 • obowiązuje całkowity i absolutny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Bazy – niezastosowanie się skutkuje dyskwalifikacją,
 • punktacja prowadzona będzie wg zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK,
 • osoby nieletnie przybywają na Imprezę pod opieką pełnoletniego opiekuna (osoby które ukończyły 16 lat mogą przybyć na rajd bez opiekuna, za okazaniem pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych),
 • zaleca się posiadanie dokumentu tożsamości, przyrządów do pracy na mapie tj. kompas lub busola, przybory do pisania, kątomierz, linijka itp.   
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • w sekretariacie Rajdu podczas odbioru świadczeń, każdy uczestnik ma obowiązek 
 • na prośbę organizatora przedstawić oryginał dowodu wpłaty oraz dokumenty uprawniające do zniżek zgodnie ze zgłoszeniem – brak dokumentów powoduje dopłatę do pełnej stawki wpisowego (zgodnie z tabelą wysokości opłat),
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
 • obowiązuje przestrzeganie Regulaminu XIII Zimowego Rajdu Pomorskiego PTTK STOLEMY.