Egzamin na Przodownika Turystyki Pieszej PTTK w Gdańsku

Termin: 23.01.2020 r.

Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem uzyskania/rozszerzenia uprawnień, planujemy egzamin Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz rozszerzenie tych uprawnień 23 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w siedzibie PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, ul. Długa 45
(I piętro). Aby egzamin doszedł do skutku należy zebrać grupę minimum 10 osób chętnych.

Dlatego do dnia  30 grudnia 2019 roku oczekuję na wypełnione wnioski na nadanie lub rozszerzenie uprawnień. Druki wniosków oraz informacje na temat tych uprawnień znajdują się na stronie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK www.ktpzg.pttk.pl. Wnioski można zostawić w siedzibie PTTK O/Gdańskiego, ul. Długa 45  w kopercie adresowanej na moje nazwisko do dnia 17 grudnia 2019 roku lub przekazać osobiście mi lub Kol. Grzegorzowi Oskarbskiemu po uprzednim umówieniu telefonicznym (783-466-442). Po złożeniu wniosków należy śledzić stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK gdzie ukaże się informacja z listą zdających, miejsca i terminu egzaminu. Osoby które przekazały mi wnioski do dnia dzisiejszego mogą spokojnie oczekiwać na listę zdających, która ukaże się po 01 stycznia 2020 roku na w/w stronie internetowej. Należy pamiętać, że wniosek musi być opieczętowany przez macierzystą OKTP i podpisany przez Przewodniczącego OKTP.

        Prezes KTP Bąbelki, Przewodniczączący OKTPiG w Gdańsku
                                       Daniel Nazaruk