Pomorski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

Termin: 28-29

 

                                       Szanowni Państwo

                                                       Koleżanki i Koledzy Krajoznawcy

 

  Uprzejmie informuję, że  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, jak co 10 lat,  organizuje w Łodzi  w dniach 17-20 września 2020 roku VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod tytułem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”.

Tradycyjnie, przed Kongresem odbywają  się  sejmiki przedkongresowe w cały kraju, we wszystkich województwach organizowane przez struktury PTTK.

W województwie pomorskim, PTTK  organizuje ww sejmik
pt. „Krajoznawstwo Pomorza wobec wyzwań współczesności”  w sobotę

i niedzielę 28-29  marca 2020 roku  w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z wyższymi uczelniami Trójmiasta, organizacjami turystycznymi, pozarządowymi, samorządami i branżą turystki.
  Zamierzamy na nim podsumować działalność Towarzystwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa, ochrony krajobrazu przyrodniczego
i kulturowego, edukacji krajoznawczej społeczeństwa, wychowania patriotycznego, wkładu województwa pomorskiego do krajowego i euro-pejskiego dziedzictwa kulturowego, przemian cywilizacyjnych, kształtowania tożsamości kulturowej.

Sejmikowi oprócz sesji plenarnej, towarzyszyć będą wystawy krajoznawczo-turystyczne. Pokłosiem sejmiku będzie również publikacja zawierająca wystąpienia na sejmiku polskich naukowców i krajoznawców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sejmiku.

 

 

                                        Pozostając z najlepszymi myślami

 

 

  Przewodniczący                                                    Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego                               Pomorskiego Porozumienia

               Sejmiku                                                       Oddziałów PTTK         

 Ryszard Józef Wrzosek                                          Stanisław Sikora