Znaczki członkowskie

Termin: 16.03.2020

Uprzejmie  informujemy, że z dniem 31.03.2020 roku  upływa ważność ubezpieczenia w ramach zakupionej zeszłorocznej składki członkowskiej PTTK.

Składkę   członkowską   na   2020 rok   należy   wnosić   przelewem  na   konto

BANK   PKO   S.A. nr 26 1240 5400 1111 0000 4916 6729 z dopiskiem:

„Opłata członkowska na 2020 r.”, imię i nazwisko wpłacającego, przynależność do koła bądź klubu.

Znaczki będą fizycznie do odbioru po wznowieniu działalności bezpośredniej naszego Oddziału.

Przypominamy, że liczy się data wpłaty (wpływu na konto).     

Wysokość składek:

N: 65 zł

U: 40 zł

UM: 30 zł