Regulamin Miłośnika Gdańska

REGULAMIN

ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„MIŁOŚNIK GDAŃSKA”

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.    W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska, jak tez zachęcenia turystów do poznania naszego grodu, Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 ustanowił „Odznakę Miłośnik Gdańska”.

2.    Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat na terenie administracyjnym miasta indywidualnie lub grupowo.

3.    Odznaka jest stała i posiada dwa stopnie: niebieski i złoty.

4.    Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK ul. Długa 45, tel. (0-58) 301-91-51 wew. 8.

5.    Odznaka może być zdobywana przez cały rok, podczas wycieczek, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Gdański PTTK.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

A.   W stopniu niebieskim (pierwszym):

1.    Zwiedzenie w czasie wycieczki pieszej lub rowerowej 10 dowolnie wybranych zabytków architektury, w tym obowiązkowo:

·         Ratusz Starego Miasta,

·         Brama Wyżynna,

·         Kościół N.M.P.

2.    Zwiedzenie:

·         Parku Oliwskiego,

·         Zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie,

·         Muzeum Narodowego,

·         Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

3.    Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Jelitkowo – Brzeźno – Nowy Port – Twierdza Wisłoujście – Westerplatte.

B.   W stopniu złotym (drugim):

1.    Posiadanie odznaki w stopniu pierwszym,

2.    Zwiedzanie 15 zabytków architektury, w tym obowiązkowo:

·         Dom Opatów Pelplińskich,

·         Wielki Młyn,

·         Basztę Jacek,

·         Pocztę Polską,

·         Wielką Zbrojownię.

3.    Zwiedzenie obiektów muzealnych, jak:

·         Żuraw Gdański,

·         Centralne Muzeum Morskie na Ołowiance,

·         Muzeum Archeologiczne,

·         Muzeum Etnograficzne w Oliwie.

4.    Zwiedzenie Ogrodu Zoologicznego w Oliwie,

5.    Uczestniczenie w jednym spektaklu teatralnym w Gdańsku,

6.    Odbycie rejsu statkiem na trasie: Gdańsk Zielona Brama – Port Gdański – Westerplatte,

7.    Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego „Żółtym Szlakiem” na trasie: Gdańsk dw. PKS – Góra Gradowa (punkt widokowy) – Jaśkowa Dolina – Matemblewo – Złota Karczma. Na trasie pomniki przyrody,

8.    Odwiedzenie Pomnika Poległych Stoczniowców,

9.    Udział w dowolnej imprezie organizowanej przez Oddział Gdański PTTK.

C.   Normy na stopnie odznaki można zdobywać:

-        w stopniu niebieskim (pierwszym) w ciągu jednego roku (12 m-cy),

-        w stopniu złotym (drugim) w ciągu trzech kolejnych lat (36 m-cy).

D.   W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki,

E.   Zwiedzane obiekty i tereny nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki,

F.    Punkty zdobyte na Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Gdańska”, można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK,

G.   Ubiegający się o przyznanie odznaki danego stopnia obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem wycieczek i imprez. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Podstawą dającą prawo zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK.

2.    Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Gdańska odznaka może być przyznana Honorowo przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK.

3.    Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK.

4.    Odznakę można zakupić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

5.    Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny PTTK.