Komisja Opieki nad Zabytkami

Kol. Katarzyna Sikora - przewodnicząca

Kol. Filip Popek - sekretarz

Kol. Katarzyna Huszcza-Osińska - członek

Kontakt:

tel. 58-301-91-51 w. 111