Komisja Opieki nad Zabytkami

Kol. Katarzyna Sikora - przewodnicząca

Kol. Filip Popek - sekretarz

Kol. Katarzyna Huszcza-Osińska - członek

Kontakt:

Katarzyna Sikora 510 042 991

e-mail: katarzyna.sikora@interia.eu