Komisja Młodzieżowa

Kol. Waldemar Jankowski - przewodniczący

Kol. Joanna Sylka-Nazaruk - wiceprzewodnicząca

Kol. Tomasz Dębski - sekretarz

Kol. Iwona Linowska – członek

Kol. Izabela Sobieraj – członek

Kol. Mariusz Albecki – członek

 

Waldemar Jankowski tel. 607 040 009

e-mail: jankowski.waldemar@gmail.com