Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

Kol. Stanisław Sikora - przewodniczący

Kol. Grzegorz Oskarbski - sekretarz

Kol. Krzysztof Dominiak – członek

Kol. Andrzej Bazan – członek

Kol. Wiesław Czech – członek

Kol. Piotr Skowroński – członek

Kol. Zbigniew Con – członek

Kol. Irena Hubert-Sikora - członek