Komisja Turystyki Kolarskiej

Kol. Daniel Nazaruk - przewodniczący

Kol. Grzegorz Oskarbski - wiceprzewodniczący

Kol. Tomasz Jaworowski - sekretarz